REGULAMIN STRONY I POLITYKA PRYWATNOŚCI

REGULAMIN SERWISU WWW.LAGUEL.PL

TREŚĆ REGULAMINU

REGULAMIN

Zgoda na Newsletter 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od LA GUÈL Minvests Piotr Korc. drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w Formularzu adres e-mail informacji handlowych, dotyczących produktów i uslug oferowanych przez LA GUÈL Minvests Piotr Korc.w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)

Zasady Ochrony Prywatności

Polityka prywatności serwisu www.laguel.pl

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług online poprzez Serwis.

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest

Minvests Piotr Korc  z siedzibą w Warszawie ul. Pelikanów 10B 02-843 NIP 951 221 16 21 REGON 14 63 21 828

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
 • poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz pkt. 12”].

  Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.laguel.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

Polityka plików „cookies”.

Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

Operator serwisu jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

 • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
 • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
 • możliwości logowania do serwisu;
 • utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.

Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.

Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce KONTAKT.

Regulamin zakupu i realizacji Voucherów La Guèl Clinic&SPA

 • Voucher na Prezent jest dokumentem wystawianym przez La Guèl Clinic&SPA prowadzoną przez MINVESTS PIOTR KORC z siedzibą w Warszawie przy ul. Pelikanów 10B NIP 951-221-16-21.
 • Voucher jest wydawany w formie bonu towarowego w wersji papierowej.
 • Voucher upoważnia do skorzystania z usług i/lub zakupu produktów zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 • Voucher może być zrealizowany tylko w La Guèl Clinic&SPA w Warszawie przy ul. Pelikanów 10B.
 • Z jednego Vouchera może skorzystać tylko jedna osoba.
 • Zakupu Vouchera można dokonać osobiście w La Guèl Clinic&SPA lub drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego  laguel.shoplo.pl.
 • Warunkiem zakupu Vouchera poprzez stronę laguel.shoplo.pljest wypełnienie i wysłanie formularza znajdującego się na stronie.
 • Wypełnienie formularza jest jednoznaczne z zawarciem dwustronnej umowy na odległość.
 • Voucher zakupiony przez stronę laguel.shoplo.plmożna odebrać osobiście w La Guèl Clinic&SPA w Warszawie przy ul. Pelikanów 10B lub może on zostać wysłany na podany przez Klienta adres za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 • Wysyłka Vouchera za pośrednictwem Poczty Polskiej jest bezpłatna.
 • Wysyłka Vouchera następuje w przeciągu 24 godzin, od momentu zaksięgowania środków na koncie La Guèl Clinic&SPA.
 • Zakup Vouchera drogą elektroniczną wiąże się z obowiązkiem zapłaty przelewem na konto La Guèl Clinic&SPA lub osobiście w La Guèl Clinic&SPA w Warszawie przy ul. Pelikanów 10B.
 • Voucher wystawiany jest na konkretną usługę/pakiet usług lub na określoną kwotę.
 • Voucher wystawiony na określoną kwotę może być zrealizowany na dowolną usługę lub produkt dostępny w ofercie La Guèl Clinic&SPA.
 • W przypadku, gdy wartość usługi/pakietu usług jest wyższa niż wartość Vouchera, Klient zobowiązany jest pokryć powstałą różnicę tradycyjną formą płatności, zgodnie z cennikiem La Guèl Clinic&SPA obowiązującym w dniu realizacji usługi.
 • W przypadku, gdy wartość zakupionych produktów jest wyższa niż wartość Vouchera, Klient zobowiązany jest pokryć powstałą różnicę tradycyjną formą płatności, zgodnie z cennikiem La Guèl Clinic&SPA obowiązującym w dniu realizacji usługi.
 • W przypadku, gdy wartość usługi/pakietu usług jest niższa niż wartość Vouchera, La Guèl Clinic&SPA nie jest zobowiązana do zwrotu różnicy wartości.
 • W przypadku, gdy wartość zakupionych produktów jest niższa niż wartość Vouchera, La Guèl Clinic&SPA nie jest zobowiązana do zwrotu różnicy wartości.
 • Voucher wystawiony na konkretną usługę/pakiet usług może być wykorzystany na realizację innej usługi/pakietu usług niż wskazane na Voucherze, jeżeli istnieją istotne przeciwwskazania do zrealizowania usługi/pakietu usług wskazanych na Voucherze.
 • Posiadacz Vouchera zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji terminu na zrealizowanie usługi/pakietu usług pod numerem telefonu wskazanym na Voucherze lub osobiście w La Guèl Clinic&SPA.
 • Z Vouchera mogą korzystać osoby pełnoletnie.
 • Osoby niepełnoletnie mogą zrealizować Voucher pod warunkiem wcześniejszego wyrażenia zgody na wykonanie usługi przez opiekuna ustawowego w formie pisemnej.
 • Voucher należy okazać przed zrealizowaniem usługi.
 • Voucher ważny jest 3 miesiące liczone od daty jego zakupu.
 • Klient może zrealizować Voucher w terminie jego ważności. Po upływie terminu ważności Vouchera, Voucher traci ważność, a Klient traci wynikające z niego uprawnienia.
 • W przypadku niezrealizowania Vouchera przez Klienta lub chęci skorzystania z niego po terminie ważności Vouchera, Klientowi nie przysługują żadne prawa z tytułu posiadania Vouchera, nie może on też rościć sobie prawa do rekompensaty lub zwrotu opłaty za Voucher.
 • Voucher nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę.
 • Vouchery nie łączą się z promocjami i rabatami dostępnymi w La Guèl Clinic&SPA.
 • Voucher może zostać zrealizowany podczas kilku wizyt w La Guèl Clinic&SPA.
 • La Guèl Clinic&SPA nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub zniszczenie Vouchera.
 • W przypadku sytuacji nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje manager La Guèl Clinic&SPA.
 • La Guèl Clinic&SPA nie ponosi odpowiedzialności za niedopuszczenie Klienta do wykonania wybranego zabiegu/pakietu usług, w przypadku stwierdzenia przez personel La Guèl Clinic&SPA przeciwwskazań do wykonania takiego zabiegu.
 • Niniejszy Regulamin dostępny jest w La Guèl Clinic&SPA oraz na stronie www.laguel.pl.
 • Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zakupu Voucherów. Podczas dokonania zakupu i przed realizacją Vouchera, osoba zakupująca Voucher oraz osoba realizująca Voucher oświadczają, iż zapoznały się z jego treścią i akceptują ją w całości.
 • La Guèl Clinic&SPA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez Klientów w trakcie trwania oferty. Ewentualne zmiany w Regulaminie będą każdorazowo ogłaszane na stronie www.laguel.pl.

 

CZEKAMY NA CIEBIE KAŻDEGO DNIA
napisz lub zadzwoń

GDZIE SIĘ ZNAJDUJEMY?